Startdatum werken Molenstraat uitgesteld naar 8 november 2021

De startdatum voor de wegenwerken in de Molenstraat wordt uitgesteld naar 8 november 2021. De aannemer liet weten dat de aanvankelijke planning om met de werken te starten op 18 oktober 2021 jammer genoeg niet kan aangehouden worden.

Door het slechte weer kampt de aannemer met vertraging en tijdens de herfstvakantie (van 1 tot 7 november 2021) is er sowieso geen activiteit op de werven. Het college van burgemeester en schepenen heeft daarom beslist de start van de werken uit te stellen tot maandag 8 november 2021. Hierdoor vermijden we dat de werf na een eerste werkweek al meteen opnieuw zou stil liggen.

Bovendien stelt dit uitstel ons ook in staat om bijkomende veiligheidsmaatregelen te treffen:

  • In de Vroonbaan zullen we langs beide kanten van de rijbaan een fietssuggestie-lijn aanbrengen. Tijdens de duur van deze omleiding wordt de plaats voor de fietser op de rijbaan dan duidelijker aangegeven.
  • De scouts van Nieuwenrode organiseert het Vedett-weekend op 30 en 31 oktober 2021. Door uitstel van de werken in de Molenstraat kunnen we nu een plaatselijke omleidingslus voorzien die de verkeersveiligheid zal verhogen. Zo wordt tijdens de duur van dit evenement éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Ipsvoordestraat. Bezoekers gebruiken dan de lus Vroonbaan – Ipsvoordestraat – Molenstraat. Dit zal de politiediensten in staat stellen om een beter overzicht te krijgen op de verkeersstromen van de aankomende en vertrekkende bezoekers.

We betreuren het uitstel van de werken, maar we proberen gebruik te maken van de vrijgekomen periode om de definitieve start nog veiliger te laten verlopen. We willen iedereen alvast bedanken voor het begrip en constructieve samenwerking tijdens deze werken.