Hinderpremie

Ben je lokaal ondernemer of winkelier en ondervind je hinder door openbare werken die de toegang tot je vestiging ernstig bemoeilijken? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie van de Vlaamse overheid aanvragen.

De hinderpremie is een forfaitair bedrag dat je krijgt om je te helpen de nodige maatregelen te treffen en als aanmoediging om te blijven ondernemen.

De handelaars in de werkzone worden rechtstreeks gecontacteerd voor de aanvraag van de hinderpremie vanuit de Vlaamse overheid met referentie GIPOD-ID: 12531181. Het betreft de aanleg van de nutsleidingen.