• Is er nood aan studeerplekken in Kapelle-op-den-Bos?

Kapelle Studeert

Samen onderzoeken we óf en hoe het lokaal bestuur studeerplekken zou kunnen inrichten voor studenten van het secundair en/of hoger onderwijs

Publieke bevraging

tot en met 16 oktober

Concrete uitwerking studeerplekken

November 2020

Lancering studeerplekken

December 2020