Schoolomgeving - De Kiem

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken

Subsidietraject

Voorjaar 2022

Finaal ontwerp

Voorjaar 2023

Start werken

Maart 2024

Einde werken

December 2024