home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Schoolomgeving - De Kiem

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken.

De effectieve uitvoering is afhankelijk van het gekoppelde dossier van de fietssnelweg F44.

Subsidietraject

Voorjaar 2022

Finaal ontwerp

Midden 2024

Uitvoering

2025