Feedback op de circulatie, fietsstraten en zone 30

Óók de Wipstraat éénrichtingsverkeer !

Uitgebreide beschrijving

Het idee van de Wipstraat, waarin ik woonachtig ben, een éénrichtingstraat te maken is geen nieuw idee. Onze buur Keven D.P. kwam al langer met het idee en nodig onderzoek en dialoog. Meer en meer raakten alle bewoners overtuigd dat dit een groot verschil kan maken in de vlotte en vooral veilige circulatie in en rondom onze straat. Na de komst van rusthuis Paaleyck is het verkeer enorm toegenomen. Dagelijks moeten mensen met hun wagen een praktijktest achteruit rijden doorstaan omdat een tegenligger al verder in de straat was dan zijzelf. Gezien het geplande éénrichtingsverkeer in de Schutterhofstraat zou een uitbreiding naar de Wipstraat (van Kan. Muyldermansstraat > Mechelseweg) een absolute troef zijn. Het (zou absoluut een gemiste kans zijn mocht men dit niet doen. Net als de tegenoverliggende Schutterhofstraat is de Wipstraat een dermate smalle straat dat verkeer in twee richtingen onmogelijk is door de druk bezette parkeerplaatsen. Het is niets nieuw dat de gemoederen tussen automobilisten hier hoog oplaaien. Grijp de kans!