Feedback op de circulatie, fietsstraten en zone 30

Parkeerdruk wordt verschoven naar de omliggende straten - geen structurele oplossing

Uitgebreide beschrijving

Aangezien het aantal parkeerplaatsen op de markt zal afnemen zal de parkeerdruk enorm toenemen in de omliggende straten. Is er een studie uitgevoerd om de haalbaarheid van een ondergrondse parking op het marktplein na te gaan? In het centrum worden meer en meer appartementen opgetrokken en dat zal de volgende jaren niet afnemen. De parkeerdruk zal dus alleen maar toenemen. In de Swaelusstraat en de Zetselstraat wordt parkeren aan beide kanten voorgesteld en dit half op het voetpad. Wij vinden dat geen goed idee. Dit zal de veiligheid niet ten goede komen. Graag hadden wij gehad dat er maar aan één zijde van de rijbaan kan geparkeerd worden.