10 000 stappen

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken

2021

stappensignalisatie in het straatbeeld

mei 2021

online bevraging inwoners

oktober - november 2021

straatsignalisatie wordt zichtbaar

2022

Beweegroutes in onze gemeente

2023

Inzetten op het STOP-principe en gezonde mobiliteit

2024

Beweegacties i.s.m. lokale verenigingen