Skip to main content
home-page

10 000 stappen

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken

2021

stappensignalisatie in het straatbeeld

mei 2021

online bevraging inwoners

oktober - november 2021

straatsignalisatie wordt zichtbaar

2022

Beweegroutes in onze gemeente

2023

Inzetten op het STOP-principe en gezonde mobiliteit

2024

Beweegacties i.s.m. lokale verenigingen