Deel op facebook
Deel op facebook

Hoe kwamen de plannen tot stand?

In de omgevingsanalyse van 2018 bij de inwoners van Kapelle-op-den-Bos kwam er een sterke vraag naar (fiets)veiligheid naar voor.

Het lokaal bestuur stelde in december 2019 een studiebureau aan om onafhankelijk op zoek te gaan naar de knelpunten in onze gemeente en om oplossingen voor te stellen.

Begin 2020 werden de grote verkeersknelpunten in kaart gebracht en werd een verslag gemaakt met voorstellen tot herinrichting van elk individueel knelpunt.

In de loop van 2020 werden daar waar mogelijk reeds kleine aanpassingen uitgevoerd, bv. het verbeteren van op- en afritten van fietspaden of de heraanleg van kleinere stukken fietspad.

In het onderzoek werd een opsplitsing gemaakt in drie deelgebieden. Er werd hierbij vooral gefocust op de schoolomgevingen KOBOS Campus V (het voormalige STK) – De Kiem en het centrum.

Naast het studiebureau werd samen met de schoolbesturen, fietsersbond, politiezone KLM, en VSV gezocht naar de beste oplossingen.

Ontdek het voorontwerp voor KOBOS Campus V (het voormalige STK)

Ontdek het voorontwerp voor De Kiem

Deel op facebook