Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Wedstrijdreglement

Deelnemen

Kinderen tussen 6 en 16 jaar kunnen individueel aan deze wedstrijd deelnemen. Er wordt steeds toestemming gevraagd hun ouders of voogd. Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met de bepalingen en de voorwaarden van het wedstrijdreglement. Elke inbreuk op dit reglement heeft de uitsluiting van de deelnemer tot gevolg.

Thema: “Reizen in de toekomst”

Deelnemen kan door één tekening binnen te brengen over mijn “Kapelle-op-den-Bos”. Onderwerpen als water, boten, treinen, natuur, cultuur en jeugd kunnen perfect.

De tekening mag geen onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen vertonen.

We gaan voor een mooi ogend kunstwerk.

Praktische richtlijnen

Iedere deelnemer kan maximaal één tekening binnenbrengen.  Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als deelname beschouwd.

De wedstrijdinzending moet door de deelnemer zelf gemaakt zijn.

Een kind mag dus niet geholpen worden door ouders, voogden of iemand anders op straffe van diskwalificatie.

De techniek voor het maken van de tekening wordt vrij gekozen: kleurpotlood, stiften, krijt, verf, houtskool,…

Het formaat van de tekening gebeurt op een liggend wit A4 of A3 formaat.

De afmetingen van het tunneltje zijn:  Breedte: 4m -  Lengte: 18,5 m - Hoogte: 4 m. De tekening zal geïntegreerd worden in een groter geheel.

Een externe partner zorgt in samenwerking met de geselecteerde winnaars voor de uitwerking.

Hoe deelnemen

Op de achterkant van elke inzending wordt in potlood de naam en voornaam, telefoonnummer, adres, e-mailadres en leeftijd van de indiener in hoofdletters vermeld.

De tekening dient:

  • opgestuurd te worden naar “Let’ s Pimp It”, Gemeentebestuur Kapelle-op-den-Bos, t.a.v. jeugddienst, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos OF
  • binnengebracht te worden onder gesloten omslag met “Let’ s Pimp It” aan het onthaal van het Administratief Centrum, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos OF
  • digitaal doorgestuurd te worden naar jeugddienst@kapelle-op-den-bos.be met vermelding in het onderwerp “Let’ s Pimp It” met vervolgens je eigen naam. Vermeld in de mail je volledig adres, telefoonnummer en leeftijd (vergeet ook geen afgedrukt exemplaar in te dienen) OF
  • via het participatieplatform digitaal ingediend worden.

Een digitale tekening, die digitaal gemaakt of ingekleurd is, moet zowel digitaal  (hoge resolutie 300 dpi) als afgedrukt worden ingezonden.

De wedstrijd loopt van 15 juni tot 15 augustus 2020. Alle inzendingen moeten uiterlijk 15 augustus 2020 binnen zijn.

Te laat ingestuurde of onvolledige inzendingen worden gediskwalificeerd.

Selectieproces

Het college maakt uit de inzendingen een selectie van maximum 10 ontwerpen. Met de beoordeling zal rekening gehouden worden met volgende criteria:

  • Originaliteit
  • Geschiktheid van de tekening om verder uit te werken rond het thema “Reizen in de toekomst”

De geselecteerde jonge kunstenaars zullen uiteindelijk gecontacteerd worden en uitgenodigd worden om hun ontwerp in samenwerking met de kunstenaar verder uit te werken. 

Hij/zij staat ook het eigendomsrecht- en publicatierecht af aan het lokaal bestuur Kapelle-op-den-Bos. Het lokaal bestuur is bijgevolg vrij om het winnende ontwerp op de website te zetten, te verwerken in publicaties, mits vermelding van de naam van de ontwerper. Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer alle bepalingen en voorwaarden van dit reglement, net als de beslissing van het lokaal bestuur.

Meer info: mail naar jeugddienst@kapelle-op-den-bos.be of telefonisch 015/71 32 71

Deel op facebook
Deel op twitter