Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Samen gaan we op zoek naar een vrouwelijke straatnaam.

18
0

Deze straatnamen werden reeds ingediend

Margriet De Keersmaecker
Tijdens mijn laatste legislatuur werd een vrouwelijke straatnaam voorbehouden voor de eerste vrouwelijke gemeentesecretaris in onze gemeente, nl.Lucienne Van Riet, die vroegtijdig overleden is en van een bijzondere betekenis is geweest voor de organisatie van het bestuur. Hierop verder bouwend is het m.i. aangewezen dat de gemeenteraad nu zou denken aan het eerste gemeenteraadslid van het vrouwelijk geslacht. Het algemeen enkelvoudig stemrecht dateert slechts van 27 maart 1948 en het is dus een belangrijk initiatief geweest om de vrouwen daarmee stemrecht toe te kennen. Dit moet men blijven herdenken en in de aandacht brengen. Ik denk bovendien dat het niet onbelangrijk is dat de voorgestelde vrouw ook woonachtig was in Kapelle-Oost vermits de straat aldaar gelegen is en dus ook geografische draagkracht meekrijgt. Ik heb altijd gehoord dat deze eerste vrouw ook over de partijgrenzen heen kon handelen en werken en in Kapelle als herberguitbaatster een echte volksfiguur was, zoals toenertijd gangbaar was. Wat een eer is het ook niet voor de gemeenteraadsleden om een vrouw die in het verleden een gelijke functie als zij nu uitoefende ,te kunnen aanstellen. Op zich geeft dit ook een herwaardering van het ambt van raadslid en kan daarmee extra in de aandacht worden gebracht. Ik meen dus hier mevrouw Margriet De Keersmaecker als eerste vrouwelijk gemeenteraadslid en van Oost zijnde, te kunnen voorstellen voor de nieuwe straatnaam.
Leo Peeters
0 0
lees meer