home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Over het project

De inrichting van onze wijken dateert van vele jaren geleden en vaak werd er enkel plaatselijk verkeer toegelaten. Toch liggen er voetpaden langs beide zijden van de meestal brede rijbanen. Veel onnodige verharding dus die we beter kunnen inruilen voor aangename groene wijken die klimaatrobuust zijn.
Het lokaal bestuur heeft de intentie om de wijken één voor één te ontharden en te vergroenen. De Vogeltjeswijk mag de spits afbijten met een vergroeningsproject tussen de Veldstraat en de Kuiermansstraat.
Eind april 2022 werd een dossier opgestart om een ontwerper aan te stellen. Deze zal met een wit blad en een uitgebreid participatietraject toewerken naar een ontwerp waar de zachte weggebruiker primeert, harde oppervlakken (we mikken op zo'n 5.000 m²) worden vervangen door groenaanplantingen en waar plaatselijke buffering en infiltratie van regenwater een hoofdrol spelen. 

Op donderdag 27 oktober 2022 organiseerden we een eerste participatiemoment voor de bewoners. De presentatie hiervan kan je hier bekijken.

Op donderdag 20 april 2023 werd een tweede participatiemoment voor de inwoners georganiseerd. Het studiebureau presenteerde er de eerste schetsontwerpen op basis van alle opmerkingen, ideeën en diverse input die de bewoners gaven tijdens het eerste participatiemoment. Vertrekkende van een blanco plattegrond werd een voorontwerp opgemaakt.

Het lokaal bestuur ziet de ontharding van de Vogeltjeswijk als richtinggevend voorbeeld voor de realisatie van de doelstellingen in het kader van duurzaamheid en klimaatverandering.

Er wordt volop ingezet op de 4 werven van het lokaal klimaat- en energiepact, gecombineerd met maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen. Concreet zal men in de Vogeltjeswijk zo nog maar op één locatie de wijk kunnen in- en uitrijden. Op die manier wordt het aantal conflictsituaties beperkt en sluipverkeer vermeden. Zo kan het autoverkeer ook niet langer het fietspad in de Veldstraat kruisen, wat het op die locatie een stuk veiliger maakt voor de vele schoolgaande fietsers en zachte weggebruikers.

De presentatie van het tweede participatiemoment op 20 april 2023 vind je hier.

 

Op donderdag 22 februari 2024 werd een derde participatiemoment voor de bewoners georganiseerd. Het geven van feedback blijft nog steeds mogelijk.
De voorgestelde grondplannen en afbeeldigen kan je hieronder raadplegen:

Water

Referentiebeelden

Grondplan (algemeen)

Grondplan binnengebied

Grondplan Merellaan & Vinkenlaan

Grondplan Fazantenlaan + Nachtegalenlaan

Sfeerbeelden (video)