Skip to main content
home-page

Duurzame invulling en beleving

Hoe kunnen we onze pleinen duurzaam invullen? Heb jij een ideeën voor functies, groene invulling, ontharding of het (her)gebruik van regenwater, laat het ons dan weten!

20
2
Geef zelf je idee

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Uitrit garage
Op het voorontwerp zien we dat recht over onze uitrit van de garage (Mechelseweg 210) het terras van Resto Jantra zal komen te staan. We stellen ons de vraag in hoeverre we nog vlot in en uit onze garage gaan kunnen rijden. Momenteel is dit wel goed mogelijk omdat alles afgebakend is met paaltjes. Gaat het terras van Jantra ook afgebakend zijn met iets? Op de vergadering met de handelaars is er gezegd geweest dat de paaltjes weg gaan in de Mechelseweg, maar hoe gaat dan gegarandeerd worden dat mensen niet zomaar voor onze garage gaan parkeren? Ik zie bv. dat de parkeerplaats voor onze deur 'maar' 5,5m is waardoor ze daar toch gaan willen parkeren en dus een stuk voor onze garage gaan staan. Merk ook op dat tussen huisnummers 214 en 220 in de Mechelseweg, een erfdienstbaarheidsweg is, die ten alle tijden vrij moet kunnen gemaakt worden, maar op het plan is er wel een parking getekend die deels voor de weg is.
Kris M.
0 1
Log in om te stemmen
Enkele praktische aanvullingen voor plein aan Kerk
Het ontwerp van het nieuwe plein aan de Kerk ziet er super uit, een echte verbetering voor centrum Kapelle! Hierbij enkele kleinere opmerkingen waarmee best rekening wordt gehouden bij de concrete uitwerking van het plein: - Graag inrit van Oudstrijdersstraat 5 (particuliere woning) en Oudstrijdersstraat 7 (handelszaak) bereikbaar houden voor wagens en bestelwagens. Inrit nr 5 is reeds aangeduid op de ontwerpplannen; inrit nr 7 lijkt niet meegenomen op dit moment. - Indien de bloembak aan Oudstrijdersstraat 5 wordt verwijderd, graag een oplossing voorzien voor de gevel (aanwezigheid bloembak maakte dat deel van gevel niet kon geschilderd worden). - Optimaal gebruik voorzien van de nieuwe/resterende parkingplaatsen in de Oudstrijdersstraat ter hoogte van de kerk (bij voorkeur Kiss & Ride tijdens schoolmomenten + kort parkeren tijdens openingsuren van lokale handel)
Dieter C.
0 0
Log in om te stemmen
ook de Wipstraal enkel richting
In het plan blijft de Wipstraat een dubbele richtingsstraat, spijts de uitdrukkelijke wens van de bewoners. Wens die al in 2018 geuit werd met een door de bewoners gehandtekende vraag aan het bestuur. Twee jaar lang geen of een halfslachtig antwoord hierop en nu niks of wat? De argumenten die de spreker in het filmpje aanhaalt zijn hier nochtans van toepassing. Het zou een kleine lus zijn langs de Westdijk/Muyldermanslaan, die het sluipverkeer vermindert, het zwaarste probleem nl. de conflictrichting oplost en dus de leefbaarheid ten goede komt. Bovendien zou ook het wildparken/stationeren op de hoek met de Mechelseweg wat afnemen en zelfs verdwijnen mocht er nog een paaltje meer worden geplaatst. Bewijs hiervan is het feit dat het nu bestaande paaltje al drie keer tegen de grond ging. De drukte in de straat is nog vergroot door de komst van een nieuw bedrijf dat natuurlijk ook hinder ondervindt met laden en lossen. Kunnen wij rekenen op luisterbereidheid naar de stem van het volk?
pol d.
0 0
Log in om te stemmen
Schoolomgeving Kobos De Pepel
Beste Om te beginnen wil ik meegeven dat we zeer blij zijn dat er zoveel initiatieven genomen worden om onze gemeente, met de vele scholen, verkeersveiliger te maken! Helaas zien we nog gemiste kansen voor de scholen rondom de kerk. Er is nagedacht over de herinrichting van de pleintjes (ODT -Jokes Bokes) en de gevaarlijke parkeervakken, wat zeker een pluspunt is. Maar aan de kant van de scholen blijft er doorgaand verkeer in 2 richtingen, met bussen, ... Is er een mogelijkheid om met de scholen verder in dialoog te gaan over het verlaten van de school (zowel campus De Pepel als campus SGI)? En eventueel ook het pleintje tussen kerk en school mee op te nemen in de plannen? Misschien moet er een andere schoolingang overwogen worden? Kan men één of twee veiligere oversteekplaatsen creëren? Daarnaast was er nog een vraagje over vrachtvervoer in zone 30. Is dit alleen mogelijk voor plaatselijk vrachtvervoer? Zo ja dan zal meer controle nodig zijn. Veel succes met de verdere uitwerking van de plannen! En hopend op een verdere dialoog.
Wendy B.
0 1
Log in om te stemmen
Aanpassing enkelrichting zone Marktplein
In voorstelling alle ontsluiting vanaf Marktplein, Zetselstraat, R. Swalusstraat en O. De Maeyerstraat via 1 straat: Marktstraat - Mechelseweg richting stationsstraat. Ook bussen met schoolkinderen vanaf zwembad. Bussen met kinderen richting zwembad moeten via Mechelseweg of Wipstraat (vanuit Willebroek) door Schutterhofstraat naar zwembad. Door enkelrichting te veranderen op 3 plaatsen (groene pijlen) krijg je betere toevoer en ontsluiting van Marktplein en straten errond.
David H.
0 0
Log in om te stemmen
Biowase enkel in deel Mechelseweg
Waarom is de biowase slechts in een gedeelte voorzien? Vanaf de marktstraat naar de Vaart is deze bijna niet meer aanwezig? Waarom dit verschil?
Steven S.
0 0
Log in om te stemmen
The good, the bad and the ugly van dit plan
Gezien ik te weinig plaats heb om genuanceerde feedback te geven verwijs ik graag naar mijn comment op de Facebook-pagina's "Straffe verhalen...". https://www.facebook.com/groups/523760641071245/permalink/3666553950125216/ Ik ga echt geen brief opsturen. (Misschien een tip om het aantal karakters op deze site te verhogen)
Dann R.
0 0
Log in om te stemmen
Tussenkomst gemeente aan handelaars tijdens de werken
Bij veel handelaars staat het water aan de lippen (lees: geen geld meer) dankzij de corona-crisis. Werken brengen helaas altijd hinder met zich mee waardoor voor sommige handelaars, het verlies dat ze hierdoor lijden, wel eens de druppel zou kunnen zijn. Is er een mogelijkheid dat de gemeente hiervoor ondersteuning voorziet? Een beetje zoals de federale en vlaamse overheid gedaan hebben tijdens de corona crisis?
Kris M.
0 0
Log in om te stemmen
Indraaizone aan inrit Mechelseweg 140 en opstelling bioswale
De zone van de bioswale aan inrit Mechelseweg tussen Huisnr. 138 en 140 breder maken zodanig dat men degelijk kan binnen en buitenzijden. Voornamelijk bejaarde bewoners
Steven S.
0 0
Log in om te stemmen
Groen vs leefbaarheid
Voor de inwoners woonachtend in de Otto de Maeyerstraat en aan het marktplein word er geen rekening gehouden met de practische kant van het parkeren. Meerdere inwonders verliezen de mogelijkheid om parking voor hun woning te hebben. Deze mensen hebben dus niet meer de mogelijkheid om hun wagen te kuisen, ontladen ,etc . Op het plan worden slechts 7 staanplaatsen aan de linkerzijde van de baan voorzien. Dit voor 14 woningen. Bijkomend is het parkeren aan de linkerzijde eens zo gevaarlijk. Het zicht op de rijbaan en eventuele fietsers kan belemmerd worden door de bijzitter. Huisnummers 19-5 hebben in dit plan totaal geen mogelijkheid meer om voor hun deur hun wagen te plaatsen. De mensen van het studiebureau zijn duidelijk niet de inwoners van deze huizen.
Jonas N.
0 0
Log in om te stemmen
Wekelijkse markt
Zijn er elektrische aansluitingen voorzien voor de marktkramers en eventuele jaarlijkse braderie
Steven S.
0 0
Log in om te stemmen
Fasering van de werken heraanleg Mechelseweg
Een goede fasering en planning van deze werken is vereist, dit om de handelszaken na COVID niet nog langer onbereikbaar te maken. In fase de werken aanpakken en niet volledig de Mechelseweg opbreken maar in zo kort mogelijke zones. Zijn er voorafgaandelijk werken aan de nutsleidingen? Deze ook groeperen zodanig dat er een globale aanpak is!! Voor de handelszaken die reeds maanden gesloten zijn, zijn nu wegenwerken van 1 jaar waardoor ze moeilijk bereikbaar zijn zeer zwaar? Eventueel bijkomende steun voorzien?
Steven S.
0 0
Log in om te stemmen
Wat me jaarlijkse braderie - en de biowase
Wat met de jaarlijkse braderie en de handelszaken? Ik zie dat alle biowase zich voor de handelzaken zijn opgesteld. Kunnen deze daar dan nog een stand zetten?
Steven S.
0 0
Log in om te stemmen
Renovatie van het marktplein beperken tot het plein zelf en niet omliggende straten erin betrekken.
Ikzelf woon in de Zetselstraat 3. Ik vraag me af waarom ik ineens voor mijn deur beplanting zie verschijnen. Daardoor ben ik de parkeerplaats voor mijn deur kwijt terwijl ik NIET op het Marktplein woon. Wat met het laden en lossen van mijn voertuig? Moet ik op het Marktplein gaan staan en alles te voet van en naar de auto dragen? Alle bewoners van het Marktplein, Zetselstraat 1,3 en 5 zijn dus vanaf de heraanleg VERPLICHT HUN VOERTUIG OP HET MARKTPLEIN TE PARKEREN. Hierdoor wordt de capaciteit van de parkeerplaatsen op het Marktplein ernstig ingekrompen. Ik weet niet waar de wekelijkse markt zal doorgaan maar in dat geval zullen we onze voertuigen ergens anders in de buurt moeten plaatsen. Een heel mooi geschenk van het gemeentebestuur. Bovendien lijdt dit tot totaal overbodige verplaatsingen in de zone 30 terwijl het juist de bedoeling is om deze zone te ontlasten. Hebben jullie al eens berekend hoever parkeerplaatsen jullie afpakken van de bewoners en de impact die dit zal hebben op het aantal parkeerplaatsen op het plein zelf?
Thierry C.
0 0
Log in om te stemmen
Groene energie en oplaadpalen
Bij parkeerplaatsen voor auto's op het Marktplein zou ik ook de mogelijkheid bekijken voor parkeerplaatsen met elektrische auto's. Ook hiervoor zou ik de mogelijkheid bekijken om kleine windmolens of een zogenaamde windboom te plaatsen. Er zijn verschillende kleine windmolens met een maximale hoogte van 15m.
Kenny H.
0 0
Log in om te stemmen
Gedenksteen asbestslachtoffers op het Marktplein
Eerst en vooral: Proficiat voor het prachtige ontwerp! Vanuit vzw Maanzin zijn wij heel opgetogen over het idee om op het Marktplein een gedenkplaats te maken voor alle asbestslachtoffers. Het lijkt een detail, maar dat is het niet. Het is een wonde en een litteken dat onze gemeente spijtiggenoeg kenmerkt. Maar het schept ook verbinding. Het is misschien nog heel ver af, maar laat ons de onthulling van zo'n gedenkplekje samen organiseren. Op een serene en warme manier. Liefst op de dag van de Lichtjes van de Vaart (kaarsenactie op de 1e zondag van december). Misschien kan het pleintje dan op feeërieke manier schitteren. Uiteraard mag de gedenkplaats voor ons ook aan de Vaart zelf geïnstalleerd worden aangezien het uitzicht daar het mooist is en de schitteringen op het water altijd aanwezig zullen zijn. Nogmaals proficiat met jullie ontwerp. Kapelle-op-den-Bos zit hier al heel lang op te wachten en het is een echte opsteker voor alle Kapellenaren in deze lastige tijden.
Joris P.
0 0
Log in om te stemmen
Groen ok maar geen slingers
Ik vind de aanwezigheid van groen dik ok maar de groenslingers zie ik niet echt zitten. Wat ik me wel afvraag is : hoe gaat deze groene invulling onderhouden worden. Ik zie nu al problemen in het onderhoud van de gemeentelijke beplanting (vb snoeien op school op de 2de schooldag in september waardoor de fietsende kinderen rond het gesnoeide groenafval moeten rijden of de bloembakken zonder bloemen maar met onkruid). Ik weet niet precies hoe deze website opgebouwd is maar ik wel toch nog even vermelden dat ik de aanwezigheid van een openbaar toilet echt noodzakelijk vind in dit grote project. Ik zie nergens vuilnisbakken op de schetsen. Zullen overal op het vernieuwde traject mensen met een rollator, rolstoel of mensen die een kinderwagen duwen, kunnen passeren? De Kerselaarlaan en de Bormstraat zullen veel drukker worden. Kan de Kerselaarlaan misschien ook éénrichting worden? Nu staan er vaak auto's in deze straat. Is de doorstroming aan de kerk (Oudstijdersstraat-Mechelseweg) voorzien op veel meer verkeer : 2 richtingen.
Rita R.
0 0
Log in om te stemmen
Bussen in 2 richtingen aan het kruispunt kerk
Beste, Vooraleerst proficiat met dit mooie project! Ik ben blij dat we eindelijk een gemeentebestuur hebben dat van aanpakken weet. Mijn eerste reactie op dit nieuwe mobiliteitsplan was dan ook laaiend enthousiast! Een verdere blik op de plannen, doet mij echter zeggen dat nog een zeer groot pijnpunt niet aangepakt wordt. Ikzelf ben woonachtig vlak tegenover de kerk. Reeds meermaals waren we getuigen van ronduit gevaarlijke taferelen van bussen die in beide richtingen elkaar passeren. Ze rijden soms net niet het kapsalon binnen of blokkeren de hele dorpskern omdat ze elkaar niet kunnen passeren. Of pas na 100 manoeuvres. Ik begrijp dat het openbaar vervoer verzekerd moet worden, ook in een dorpskern. Maar het is echt een gemiste kans als dit niet wordt aangepakt. Daarnaast hopen wij ook enorm dat er naast een uniforme straatbekleding vanuit esthetisch oogpunt, ook voor een geluidsarm materiaal gekozen wordt. Hopelijk kan hier alsnog een betere oplossing geboden worden. Waarvoor dank. Mvg Anke Brauwers
Anke B.
0 0
Log in om te stemmen
Charge & relax
Eerder een bezorgdheid dan een idee: vergeten jullie de gebruikers van elektrische wagens niet? Op de plannen zie ik nergens laadplekken voor EV, terwijl daar toch hoe langer hoe meer nood aan is. De huidige plekken zijn nu al bijna niet meer voldoende (ook door foutparkeerders, maar dat is een andere kwestie). Dus graag meer laadplekken, en als het even kan, met groene stroom opgewekt door zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. Ik kan jullie voor beiden een goede leverancier aanbevelen ;)
Sylvie T.
0 0
Log in om te stemmen
Eenrichtingsstraten
Goed idee mechelseweg eenrichting en marktplein voor een stuk ,ik vind dat de zetselstraat dubbel verkeer moet blijven want ik denk dat je dan gemakkelijker het marktplein kunt verlaten zonder te moeten een grote ronde te maken via de mechelseweg ,schuttershofstraat en dan de kerselaarlaan voor zo terug aan de kerk te kunnen komen . De wipstraat zou ik opteren voor eenrichting lijkt mij logischer het is er al moeilijk met dubbel parkeren en als je vanuit de kanunikmuldermanslaan komt langs de wipstraat ben je verplicht richting vaart te rijden of langs schuttershofstr weg te rijden dus het stukje dat je dan verder moet is niet te tellen om langs de westdijk weg te rijden via kerselaarlaan
CHRISTINE D.
0 0
Log in om te stemmen