home-page
Deel op facebook

Ontwerp De Kiem

Ontdek hier het voorontwerp van deelgebied De Kiem.

Bekijk hier het filmpje van de infosessie.

Bekijk hier het filmpje van de vervolgsessie met de aanpassingen.

Ontdek hier de Powerpointpresentatie met de aanpassingen.

Om het verkeer in deelgebied De Kiem vlotter en veiliger te laten verlopen zal

- de weginfrastructuur aangepast worden in functie van lokaal verkeer;

- een parking voorzien worden op het perceel tussen de Hombeekseweg/brug en de Mechelseweg;

- een beplantingsstrook aangebracht worden.

 

Lees hier de ingediende opmerkingen

Deel op facebook