Feedback voor De Kiem

Topvoorstel voor een veilig en groenere straat

Omschrijving

Het voorstel om de schoolomgeving van De Kiem veiliger en groener te maken door enkel nog eenrichtingsverkeer toe te laten kunnen we alleen maar toejuichen. Onze voorkeur gaat uit naar voorstel 1 waarbij het eenrichtingsverkeer doorgetrokken wordt tot aan de Kleine Heide. Op die manier kunnen de zwakke weggebruikers en ook zeker alle kinderen en jongeren die via deze weg naar de Kapelse scholen komen zich veilig verplaatsen. Door het aanpassen van de straat naar één enkel rijvak kan er zelfs ruimte komen voor een groenstrook /bomen over de volledige lengte van de straat en een aangenaam fiets- en voetpad.