Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Een veilige, groene én leuke schoolomgeving

Zone 30 uitbreiden met oostdijk

Omschrijving

In onze aanliggende gemeente Humbeek is de oostdijk zelfs onderbroken , richting Brussel. Daarom denk ik dat het veiliger is voor de fietsers (1 fietspad voor 2 richtingen!) en het sluipverkeer naar en van Vivoorde -Brussel ofwel zone 30 te maken , ofwel éénrichting van Zemst naar Tisselt.

Voor welke school of scholen kan je idee dienen?

basisschool De Kiem
0