Skip to main content
home-page

Een veilige, groene én leuke schoolomgeving

6
1

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Kruispunt Mechelseweg-Hoogveldweg
Beste, ik zou de bestaande lichten wegdoen en het kruispunt inrichten analoog met wat men in Londerzeel heeft gedaan. Voorrang aan het doorgaand verkeer. Momenteel sta je altijd voor de lichten en meestal zonder dat er verkeer is in de andere richting. Dat er lichten komen/blijven om het oversteken van fietsers op een veilige manier te verzekeren is een pluspunt.
André V.
0 0
lees meer
Zone 30 uitbreiden met oostdijk
In onze aanliggende gemeente Humbeek is de oostdijk zelfs onderbroken , richting Brussel. Daarom denk ik dat het veiliger is voor de fietsers (1 fietspad voor 2 richtingen!) en het sluipverkeer naar en van Vivoorde -Brussel ofwel zone 30 te maken , ofwel éénrichting van Zemst naar Tisselt.
Rumold C.
0 0
lees meer
Aanpasing variant 2 De Kiem
Het doel van de aanpassingen is de schoolomgeving van de Kiem veiliger te maken en de Mechelseweg/Kapellebaan vrij te maken van doorgaand verkeer. Het huidige voorstel voor de Mechelseweg/Kapellebaan leidt het plaatselijk verkeer om via de schoolomgeving en vergroot dus de verkeersdrukte daar. Ook landbouwvoertuigen zullen hierdoor via de school moeten rijden. Hierdoor ben ik geneigd variant 2 te kiezen. Dit biedt echter geen oplossing voor doorgaand verkeer die de Smallestraat extra zou belasten. Het gedeelte van de Mechelseweg/Kapellebaan zou nog steeds een doorgang zijn voor verkeer komende van de Kleine Heide en Leest. Mijn aanpassing zou zijn om de doorgang vanuit Leest te beperken tot voor de Smallestraat. Door de dubbele richting in de Mechelseweg/Kapellebaan wordt de schoolomgeving nog meer ontlast en door de dubbele richting te stoppen voor de Smallestraat wordt ook het doorgaand verkeer vermeden. In dit voorstel worden beide problemen aangepakt en een veilige omgeving in de straat en schoolomgeving gegarandeerd.
Jan V.
0 1
lees meer
veiligere schoolomgeving zonder zwaar verkeer
Na de uiteenzetting van het studiebureau gevolgd te hebben, wens ik toch te reageren op bepaalde uitspraken. Volgens hen zijn er geen alternatieven om het zwaar verkeer van de oostdijk/mechelseweg te weren. Deze zijn er wel degelijk. De site van Eternit ( Kuiermansstraat/ Huttekensstraat),is perfect bereikbaar langs 4 andere alternatieven. Langs de A12 heeft men de mogelijkheid om afrit 3 Meise (dan langs N211, Kapellebaan en Molenstraat) of Londerzeel centrum en aldaar de bewijzering Kapelle-op-den-Bos te volgen (aangegeven voor +3,5 T) of via E19, (afslag Mechelen (Noord of Zuid) en via Hombeek. Resultaat geen zwaar verkeer in de schoolomgeving, waar door versmalling van de Baanveldstraat, 2 vrachtwagens elkaar NOOIT kunnen kruisen ter hoogte van de elektriciteitscabine( bocht ongeveer 90 graden). Ook zou ik voorstellen om de Kleine Weg open te stellen richting Mechelseweg en de Smalle weg af te sluiten. Dit om alweer de schoolomgeving minder te belasten. Enkele richting tot aan Kleine Heide is een top idee.
Patrick K.
0 0
lees meer
Fietstraat veldstraat
Het idee van het gedeelte Veldstraat vanaf 174 tot Molenstraat om te toveren tot een fietsstraat 24/24 is een idee dat mij helemaal niet realistisch lijkt . Dat dit in Mechelen bijvoorbeeld gebeurt ok. Hier zijn ook meer mensen tijdens de dag onderweg met de fiets en zijn er ook winkels gevestigd in bepaalde straten. Hier spreken we de over de velstraat waar een deel ook nog veld en weiland is. Ik heb het aflopen uur ook geen enkele fietser zien voorbij komen. Voor enkele cruciale uren per dag lijkt mij dit wel een goede oplossing voor de groep fietsers die nu al een loopje neemt met de verkeersregels veilig op school te laten aankomen . Opvoeding van de fietser zou de veiligheid ook al een stuk verbeteren. Het idee om een volledig Veldstraat zomaar om te toveren tot een zone 30km/u zonder aanpassingen aan de wegindeling om de snelheid af te remmen en dan hopen dat iedereen er zich aan zal houden lijkt mij ook utopie. Met enkel wat borden, verf en boetes uitdelen lijkt mij niet de juiste aanpak.
Hans V.
0 0
lees meer
Goed initiatief - ondermaats voorstel
Plan biedt geen enkele oplossing voor het vrachtverkeer van en naar Eternit. Ondanks dat men spreekt van een woonzone (zone 30) wordt alle verkeer richting Acacialaan gestuurd zonder deftige ontsluiting naar de Kuiermansstraat en Mechelseweg. Bovendien nog extra onveilig gemaakt door parkeerstroken in de Kuiermansstraat die het zicht beletten. Ook betekent dit nog meer verkeer aan het de versmalde spoorwegtunnel waar nu al lange wachtrijen staan. Dit is een eenzijdige visie op verkeer met geen enkele aandacht voor de onwonenden. Misschien moeten we ons eens afvragen waarom Kobos moet groeien en er steeds meer en meer kinderen van buiten de gemeente hier naar school komen. Onze inplanting kan dit niet aan, hoeveel pijlen je ook trekt en in welke richting die ook staan.
Bart O.
0 0
lees meer