home-page
Deel op facebook

Waarom eenrichtingsverkeer in het centrum?
Het centrum wordt gekenmerkt door smalle (winkel)straten met smalle voetpaden. Deze voetpaden zijn niet langer aangepast aan de huidige comfortstandaarden en zijn te smal voor gebruikers van kinderwagens of rolstoelen. Door het invoeren van eenrichtingsverkeer komt enerzijds meer ruimte vrij voor voldoende parkeerplaatsen en meer groen en is anderzijds een vlottere verkeerscirculatie mogelijk. Er worden lussen gecreëerd om een centrale parking te bereiken. Op basis van burgerreacties werd de Wipstraat toegevoegd aan het stratenlijstje met eenrichtingsverkeer en is de enkele rijrichting in de Otto de Maeyerstraat en het eerste deel van de Schuttershofstraat gewijzigd om een extra lus te kunnen maken.

Waarom fietsstraten in het centrum?
Zachte weggebruikers krijgen in het centrum extra bescherming en meer ruimte op de openbare weg, vnl. in de schoolomgeving en op drukke plaatsen, door middel van fietsstraten. Gemotoriseerd verkeer blijft verplicht achter de fietsers, zo worden conflicten vermeden bij het inhalen.

Flankerende maatregelen
Dat zijn alle niet-infrastructurele maatregelen die het effect van duurzame infrastructurele maatregelen ondersteunen. Om een lagere snelheid af te dwingen in het centrum wordt bekeken waar bijkomende flankerende maatregelen kunnen toegepast worden in de straten waar er geen heraanleg is voorzien in dit mobiliteitsplan: aanbrengen van
verkeersremmers, asverschuivingen, plantenbakken, plantvakken, enz. Het lokaal bestuur blijft immers ook in de toekomst investeren in het openbaar domein.

Waarom een uitbreiding van de zone 30 in het centrum?
Het lokaal bestuur investeert in een veilig dorpshart waar het aangenaam is om te vertoeven. De auto blijft welkom in het centrum maar krijgt een ondergeschikte plaats in het geheel. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang in het autoluwe centrum. Duurzame verplaatsingen hebben vele voordelen en verdienen dan ook extra aandacht zodat ook bv.
jonge weggebruikers zich veilig kunnen voelen op weg naar school, hobby’s,…
De impact van snelheid bij ongevallen valt niet te onderschatten. Er werd daarom gekozen voor een snelheidsbeperking van 30 km/u in de schoolomgevingen en in wijken waar
leefbaarheid voorop staat.

Op basis van burgerreacties valt het gedeelte van de Mechelseweg vanaf het kruispunt met de Hoogveldweg tot aan het kruispunt met de Kambosweg buiten de zone 30 aangezien hier voldoende fietsinfrastructuur aanwezig is.

Snelheidszones
Er worden verschillende snelheidszones voorzien in het plan: zones 30, straten met een snelheidslimiet van 50 km/uur, straten met een snelheidslimiet van 70 km/uur (de Hoogveldweg (gedeelte buiten de bebouwde kom) en de Hombeekseweg (gedeelte buiten de bebouwde kom)).

Blijven de handelaars goed bereikbaar?
In het ontwerp van de Mechelseweg zijn evenveel parkeerplaatsen voorzien als er vandaag ter beschikking zijn. Er wordt onderzocht of de zone kort parkeren (met een parkeerschijf) in de Mechelseweg kan uitgebreid worden richting Westdijk en/of in de omliggende straten. Er worden 66 kort-parkeerplaatsen voorzien in het ontwerp. Geen parkeerplaats gevonden in de Mechelseweg? 100 meter verderop kan je terecht op:
- parking Marktplein;
- parking achter de Sint-Jozefkring;
- en parking K. Muyldermanslaan.
Kom je met de fiets, dan heb je geen parkeerproblemen.

In de presentatie die UNIZO gaf op 25 mei 2023 vind je tips hoe om te gaan met openbare werken.

Wordt het niet te druk in de Oudstrijdersstraat?
Aangezien het niet meer mogelijk zal zijn om vanuit de Pastoriestraat richting kerk te rijden, zal de verkeersdruk een heel stuk minder zijn. In het net opgestarte ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Hoogveldweg’ wordt nagedacht over bijkomende mogelijkheden om de scholen op een veilige manier bereikbaar te maken.

Hoeveel parkeerruimte wordt er voorzien in het centrum?
Het aantal parkeerplaatsen in het centrum blijft behouden, al wordt er hier en daar wat geschoven. De parkeerruimte op het Marktplein krijgt een efficiëntere indeling waardoor de parkeeroppervlakte beter benut wordt. Het zal ook niet langer mogelijk zijn om in de straten langsheen het Marktplein te parkeren maar dit wordt gecompenseerd door extra parkeermogelijkheden in de aanliggende straten zoals bv. de Zetselstraat en de René Swaelusstraat. Beide straten worden niet heraangelegd maar krijgen wel gemarkeerde parkeervakken om de parkeerruimte zo optimaal mogelijk te benutten.

Waarom verhuist de wekelijkse markt naar de Mechelseweg?
De komende maanden wordt onderzocht welke de voor- en nadelen zijn van het verplaatsen van de wekelijkse markt naar de Mechelseweg. De wekelijkse markt zou dan plaatsvinden in de Mechelseweg tussen de kerk en de Marktstraat en indien nodig ook in een klein stukje van de Pastoriestraat (tot aan de parking van de bibliotheek).
Het lokaal bestuur ziet deze twee voordelen:
- Momenteel is er tijdens de wekelijkse markt onvoldoende parkeerruimte in de directe omgeving en wordt er vaak foutief geparkeerd waardoor de doorgangsruimte voor bv. de hulpdiensten beperkt wordt. Door de verhuis zouden er voldoende parkeerplaatsen (op 100 meter van de markt zelf) beschikbaar zijn op het Marktplein en op de parking aan de bibliotheek Pastoriestraat. Het Marktplein blijft bereikbaar via de Pastoriestraat, Stationstraat-Schuttershofstraat en Kerselaarlaan. De toegang via de Oudstrijdersstraat wordt wel afgesloten tijdens de markt.
- De nieuwe locatie kan een synergie betekenen waarbij de lokale winkeliers en de wekelijkse markt elkaar kunnen versterken en de winkelstraat opnieuw een centrale en levendige handelskern wordt voor klanten en bezoekers. Ook de horeca en de groene pleintjes kunnen bijdragen aan een prettige winkelervaring (of daguitstap).
Vergeet zeker de winkels en horeca net buiten de marktzone niet!

Wanneer worden de aanpassingen uitgevoerd?
De komende maanden wordt het definitief ontwerp gefinaliseerd. Wellicht starten deze gefaseerde werken in de Mechelseweg begin 2022, vervolgens komt het Marktplein aan de beurt om begin 2023 het project te kunnen afronden. De invoering van de nieuwe circulatie zal afgestemd worden op de heraanleg van de Mechelseweg en het Marktplein zodat het centrum voldoende bereikbaar blijft tijdens de werken.

Laden en lossen in de Mechelseweg?
Waar mogelijk wordt een losplaats voorzien. Indien er geen losruimte beschikbaar is, zal de leverancier op de straat moeten lossen, zo dicht mogelijk bij de straatrand zodat doorgaand verkeer zo weinig en zo kort mogelijk gehinderd wordt. Voetgangers moeten in de zone 30 dan mogelijks de straat oversteken.

Wat bij werken in het centrum?
Met de invoering van eenrichtingsverkeer bestaat de kans dat er tijdelijk geen doorgaand verkeer mogelijk is tijdens werken. Indien noodzakelijk kan in overleg met de politie een tijdelijke aanpassing van de circulatie ingevoerd worden.

Ontsluiting zone K. Muyldermanslaan – Westdijk
De zone K. Muyldermanslaan-Westdijk richting Mechelen wordt ontsloten via het centrum. Gelet op de beperkte breedte van de Mechelseweg in het gedeelte tussen de Stationstraat en de Schuttershofstraat is het niet mogelijk om tweerichtingsverkeer te behouden in combinatie met parkeerruimte en voetpaden. Een ontsluiting via het kruispunt met de brug is helaas geen verkeersveilige oplossing en zou ook voor ongewenst sluipverkeer vanuit Tisselt – Westdijk – K. Muyldermanslaan kunnen zorgen.

Waarom zijn er minder groenvoorzieningen richting kanaal?
In de Mechelseweg (gedeelte vanaf de Marktstraat tot aan het kanaal) is de beschikbare straatbreedte helaas onvoldoende om te voorzien in voetpaden, parkeerplaatsen én groenvoorzieningen. Om de bereikbaarheid van de winkelstraat met de wagen te bevorderen werd hier geopteerd voor parkeerplaatsen i.p.v. groenvoorzieningen.

Extra afstand door invoering eenrichtingsverkeer
Op sommige verkeerstrajecten zal er inderdaad extra afstand bijkomen, maar dit wordt gecompenseerd door tijdswinst omdat er vlottere doorstroming mogelijk zal zijn. Fietsen zal evenwel, ook in straten met eenrichtingsverkeer, in beide richtingen toegelaten zijn. De wagen inruilen voor de fiets kan voor sommige kleine verplaatsingen dus voordeliger zijn.

Bekijk hier de bijlage 'Mobiliteitseditie'.

Deel op facebook