Skip to main content
home-page

Ontdek het voorontwerp

Voorgeschiedenis / Hoe komen we tot deze voorgestelde plannen:

In de omgevingsanalyse van 2018 bij de inwoners van Kapelle-op-den-Bos kwam er een sterkte vraag naar (fiets)veiligheid en het herwaarderen van het centrum en het Marktplein naar voor. Er werd ook gevraagd naar meer groenaanplantingen in het centrum.

Het bestuur stelde twee studiebureaus aan:

- een studiebureau om o.a. de verkeersafwikkeling en de knelpunten in het centrum te analyseren; 

- en een studiebureau om de Mechelseweg vanaf de kerk tot het pleintje aan het kanaal en het Marktplein te ontwerpen.

In de loop van 2020 had het studiebureau een voorontwerp klaar waarbij rekening werd gehouden met de nieuwe voorgestelde verkeersafwikkeling en het duurzaam opwaarderen van het centrum.

Naast het studiebureau werd samen met de schoolbesturen, politiezone KLM, en VSV gezocht naar de beste oplossingen.

 

Klik op de tekeningen om ze te downloaden en in detail te bekijken.

     

Bekijk hier het filmpje van de infosessie.

Bekijk hier de powerpointpresentatie.

Bekijk ook het voorstel van de verkeerscirculatie.

Bekijk hier het filmpje van de vervolgsessie met aanpassingen.

Bekijk hier de Powerpointpresentatie van de verkeersafwikkeling centrum - aanpassingen.

Bekijk hier de Powerpointpresentieatie van de heraanleg Marktplein-Mechelseweg - aanpassingen.