Samen voor een groener en veiliger dorpshart

Het lokaal bestuur zet in op een duurzaam beleid met oog voor de lokale ondernemers en het klimaat. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor het Marktplein, een centrale plaats voor ontmoeting en handel in onze gemeente.

Met de heraanleg van het Marktplein - Mechelseweg willen we een keuze maken voor een

  • duurzaam plein, met aandacht voor ontharding, groen en water
  • bereikbaar handelscentrum, met aandacht voor voldoende parkeerplaatsen
  • veilige omgeving, met aangepaste verkeercirculatie

Om dit waar te maken gingen we in februari 2020 in zee met een studiebureau, en startten we ook ons dossier "mobiliteitsvisie" op. Dit leidde tot een voorontwerp in december 2020. Nu willen we het plein samen met alle inwoners verder vormgeven.

We organiseerden daarom een online infosessie om het voorontwerp te presenteren, waarna je kon meedenken over de ontharding, invulling en verkeerscirculatie van onze pleinen!