Deel op facebook
Ontdek het thema

Een veilige, groene én leuke schoolomgeving

Aanpasing variant 2 De Kiem

Omschrijving

Het doel van de aanpassingen is de schoolomgeving van de Kiem veiliger te maken en de Mechelseweg/Kapellebaan vrij te maken van doorgaand verkeer. Het huidige voorstel voor de Mechelseweg/Kapellebaan leidt het plaatselijk verkeer om via de schoolomgeving en vergroot dus de verkeersdrukte daar. Ook landbouwvoertuigen zullen hierdoor via de school moeten rijden. Hierdoor ben ik geneigd variant 2 te kiezen. Dit biedt echter geen oplossing voor doorgaand verkeer die de Smallestraat extra zou belasten. Het gedeelte van de Mechelseweg/Kapellebaan zou nog steeds een doorgang zijn voor verkeer komende van de Kleine Heide en Leest. Mijn aanpassing zou zijn om de doorgang vanuit Leest te beperken tot voor de Smallestraat. Door de dubbele richting in de Mechelseweg/Kapellebaan wordt de schoolomgeving nog meer ontlast en door de dubbele richting te stoppen voor de Smallestraat wordt ook het doorgaand verkeer vermeden. In dit voorstel worden beide problemen aangepakt en een veilige omgeving in de straat en schoolomgeving gegarandeerd.

Deel een foto om je idee kracht bij te zetten

Voor welke school of scholen kan je idee dienen?

basisschool De Kiem
2