home-page
Deel op facebook

Reeds in 2015 werd een dossier opgestart tot aanstelling van een ontwerper voor de heraanleg van de Molenstraat-Meiselaan, gelijktijdig met de Londerzeelseweg en de Kuiermansstraat. De Molenstraat was hierbij het grootste project en kon niet gelijktijdig met de andere projecten uitgevoerd worden.

Het dossier betreft de aanleg van eenrichtingsfietspaden en de vernieuwing van de riolering en wegenis.

De afgelopen jaren was er overleg met diverse actoren en werden de nodige subsidieaanvragen voor de riolering en fietspaden aangevraagd.

Om aan de nieuwe voorwaarden rond buffering en infiltratie te voorzien, diende er grond aangekocht te worden voor enerzijds brede grachten en anderzijds een bufferbekken.

In 2020 werden de nodige gesprekken hierover gevoerd met de respectievelijke eigenaars.

In december 2020 werd het definitief ontwerp goedgekeurd op de gemeenteraad.

In overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin wordt het dossier nu verdergezet om een aannemer ter uitvoering van deze werken te vinden.

Afhankelijk van de volgende stappen en de weersomstandigheden wordt er voorzien om de werken op te starten najaar 2021.

Hier kan je de presentatie van het studiebureau bekijken.