home-page
Deel op facebook

Werfnieuws

Hier publiceren we korte berichten ivm de voortgang van en onvoorziene omstandigheden tijdens de werken.

Je kan ook inschrijven op de digitale mobiliteitsnieuwsbrief via de homepage van de gemeentelijke website.

 

27/02/2023: Bewonersbrief einde werken Molenstraat + start werken Kuiermansstraat.

23/11/2022: Bewonersbrief plaatsen toplagen in fase 2 en 3

27/10/2022: De aannemer van de werken in de Molenstraat maakt de planning van de asfaltering bekend.

Donderdag 03/11/2022

 • 2e onderlaag fase 2 Meiselaan
 • 1e onderlaag Becoton
 • Onderlaag Kapelstraat / eventueel nog Armenbos

Vrijdag 04/11/2022

 • Onderlaag fase 3 Ipsvoordestraat
 • 1e deel toplaag Becoton / Kapelstraat en Armenbos

Inrit Becoton wordt in 2 delen geplaatst i.f.v. bereikbaarheid.

09/09/2022: Vanaf 19 september zal de aannemer beginnen met de heraanleg van het kruispunt Ipsvoordestraat/Veldstraat. Lees hier de bewonersbrief.

30/06/2022: De uitbraak van de rijweg zal pas starten in augustus 2022, na het bouwverlof. Lees hier de bewonersbrief.

15/06/2022: Bewonersbrief boordstenen

15/06/2022: Bewonersbrief riolering

15/06/2022: Bewonersbrief aannemer

18/05/2022: Van 18 tot en met 25 mei komen er tijdelijke verkeerslichten op het kruispunt van de Molenstraat en de Ipsvoordestraat. Dit omwille van versmalde rijstroken wegens werken van de rioolploeg op deze locatie.

15/03/2022: Bewonersbrief - Aanpassing fasering werken Molenstraat

01/03/2022: Start plaatsing betonnen kokerelementen.

15/02/2022: Het plaatsen van de koker aan de Birrebeek is opnieuw uitgesteld, dit keer tot de eerste week van maart. Reden: te hoge waterdruk om veilig te kunnen werken
09/02/2022: De aannemer van de werken in de Molenstraat zal zich de komende weken zich focussen op de verlegging van het traject van de Birrebeek. Onder voorbehoud van gunstige weeromstandigheden zal van 15 tot 19 februari 2022 de koker onder de rijweg geplaatst worden. Hierdoor zal al het verkeer tijdelijk langs de kant van gemeentelijke basisschool ’t Mulderke moeten wegrijden. Om dit mogelijk te maken zal daar de rioleringssleuf gedicht worden. 

17/12/2021: De werfzone bevindt zich grotendeels in de historische bedding van de Birrebeek. Strategisch gezien is dat het laagste punt in de werfzone, en dus meteen ook de ideale diepte voor de aanleg van de nieuwe riolering. Na onderzoek blijkt dat de opbouw en samenstelling van de ondergrond in de bedding nogal wisselt en deels nog onbekend terrein is. De aannemer heeft ons gemeld dat de arbeiders onverwachts te kampen kregen met een opborrelende grondwaterstroom, waardoor de werkput zich gedeeltelijk opnieuw heeft kunnen vullen met grondwater. Er werden meteen extra installaties geplaatst zodat het overtollige water kan worden weggepompt. Pas als het waterpeil in de bedding voldoende gedaald is kunnen de werkzaamheden opnieuw hervat worden. Dit zal wellicht pas na de kerstvakantie zijn.

De aannemer doet momenteel al het nodige om de werf veilig en proper achter te laten. De hervatting van de werkzaamheden staat nu gepland op 10 januari 2022.

24/11/2021: Het mechanisch wegpompen van grondwater is volop aan de gang. De ondergrond moet immers voldoende droog zijn om vlot te kunnen graven. Intussen wordt er niet gewerkt op de werf. Vanaf maandag 29/11/2021 zal de aannemer starten met de aanleg van de riolering.

4/11/2021: Update: planning opstartwerkzaamheden bij start heraanleg Molenstraat

 • Op 8 november 2021 start de aannemer met het plaatsen van de nodige signalisatie en met de werfvoorbereiding.
 • De betonnen rijbaan wordt opgebroken vanaf 9 november 2021. Het opgebroken materiaal zal ter plaatse fijngemalen worden om zo te kunnen hergebruiken in de fundering van het nieuwe wegdek (vanaf 15 november 2021), een duurzame en veilige keuze, aangezien het aantal werftransporten hierdoor beperkt wordt.                          Woon je in de werfzone? Rij dan weg via de kant die reeds weggebroken is of overleg met de arbeiders ter plaatse. Meteen na het breken kan er enkel nog met trage snelheid over de gebroken rijbaan gereden worden. De onbereikbaarheid van de betrokken percelen is beperkt tot de plaats waar men aan het opbreken is.
 • De aanleg van de riolering start op 29 november 2021 ter hoogte van de Birrebeek. Woon je in de werfzone? Bekijk vooraf langs welke kant je best weg kan rijden. De rioleringssleuf zal ongeveer 30 meter per dag opschuiven. Er zal een droogzuiginstallatie in de bodem geplaatst worden. Het opbreken van de rijbaan zal in fase 1 uitgebreid worden tot net voor huisnummer 145. De aannemer kan daar dan ook al de rioleringsputten plaatsen, wat tijdswinst in fase 3 zal betekenen.
 • De aannemer voorziet een plaatsbeschrijving van de buitenzijde van de woningen.

13/10/2021: De startdatum voor de wegenwerken in de Molenstraat wordt uitgesteld naar 8 november 2021. De aannemer liet weten dat de aanvankelijke planning om met de werken te starten op 18 oktober 2021 jammer genoeg niet kan aangehouden worden.

Door het slechte weer kampt de aannemer met vertraging en tijdens de herfstvakantie (van 1 tot 7 november 2021) is er sowieso geen activiteit op de werven. Het college van burgemeester en schepenen heeft daarom beslist de start van de werken uit te stellen tot maandag 8 november 2021. Hierdoor vermijden we dat de werf na een eerste werkweek al meteen opnieuw zou stil liggen.

Bovendien stelt dit uitstel ons ook in staat om bijkomende veiligheidsmaatregelen te treffen:

 • In de Vroonbaan zullen we langs beide kanten van de rijbaan een fietssuggestie-lijn aanbrengen. Tijdens de duur van deze omleiding wordt de plaats voor de fietser op de rijbaan dan duidelijker aangegeven.
 • De scouts van Nieuwenrode organiseert het Vedett-weekend op 30 en 31 oktober 2021. Door uitstel van de werken in de Molenstraat kunnen we nu een plaatselijke omleidingslus voorzien die de verkeersveiligheid zal verhogen. Zo wordt tijdens de duur van dit evenement éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Ipsvoordestraat. Bezoekers gebruiken dan de lus Vroonbaan – Ipsvoordestraat – Molenstraat. Dit zal de politiediensten in staat stellen om een beter overzicht te krijgen op de verkeersstromen van de aankomende en vertrekkende bezoekers.

We betreuren het uitstel van de werken, maar we proberen gebruik te maken van de vrijgekomen periode om de definitieve start nog veiliger te laten verlopen. We willen iedereen alvast bedanken voor het begrip en constructieve samenwerking tijdens deze werken.

13/10/2021: Bewonersbrief - Startdatum wegenwerken uitgesteld naar 8 november 2021

24/09/2021: Bewonersbrief - omleiding vrachtverkeer fase 1

21/09/2021: Bewonersbrief - algemene omleidingen fase 1

16/09/2021: Persbericht start eerste fase werken Molenstraat.

15/09/2021: Bewonersbrief - start wegenis- en rioleringswerken Molenstraat eerste fase.

26/07/2021: De opdracht werd gegund. Na de wettelijke procedures kunnen we begin augustus de overeenkomst sluiten met de aannemer. Vervolgens kan de startdatum bepaald worden en kunnen we verdere informatie verschaffen over de verdere planning van uitvoering.

03/06/2021: Infomoment Molenstraat: bekijk hier de livestreamsessie van 3 juni 2021.

30/03/2021: Bewonersbrief  - Start wegenis- en rioleringswerken Molenstraat uitgesteld tot na bouwverlof zomer 2021.

08/02/2021 - 14/02/2021: Voorbereidende werken liggen een week stil omwille van het vriesweer.

Bekijk hier  een overzicht van de veelgestelde vragen en het bijhorende antwoord.

Heb je nog een andere vraag die niet beantwoord is in de lijst? Neem dan contact op via mobiliteit@kapelle-op-den-bos.be of via 015 71 32 71 tijdens de openingsuren.

Deel op facebook