Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Info- en thema-avonden

Het volledige subsidiereglement kan je hier lezen. Dit reglement werd opgesteld na een participatief traject met verenigingen/geïnteresseerden en werd op 26 juni goedgekeurd door de gemeenteraad. Het reglement gaat vanaf 1 januari 2024 in voege.

Tijdens de infoavond gingen we in detail in op het nieuwe subsidiereglement, dat bedoeld is om organisatoren en begeleiders van vrijetijdsactiviteiten in staat te stellen hun projecten en evenementen verder te ontwikkelen en te ondersteunen.  De presentatie van de infoavond in september kan je herbekijken via deze link.

Eén van de subsidies die aangevraagd kan worden is de impulssubsidie. Via deze subsidie wil het lokaal bestuur organisatoren zonder commercieel oogmerk van een regulier vrijetijdsaanbod stimuleren om mee uitvoering te geven aan bepaalde beleidsthema’s en/of hun werking te versterken rond bepaalde thema’s. Om jullie op weg te zetten organiseren we in het najaar drie thema-avonden waar er concrete tips worden gegeven om met de thema’s aan de slag te gaan. Schrijf je in voor 1 of meerdere van de thema-avonden onderaan de pagina. 

Thema communicatie - dinsdag 14 november 2023 om 20 u. in het administratief centrum

 • Inspiratie binnen het thema (voorbeelden)
  We beantwoorden de vragen met voorbeelden: waarom is goed communiceren belangrijk, nadenken over welk communicatiekanaal voor welke doelgroep, wanneer best affiches verspreiden, hoe best pers contacteren
 • De bouwstenen van een sterk communicatieplan (intern en extern)
 • Werktafels: we schrijven een subsidieaanvraag uit en doen dat met verschillende verengingen samen (leren van elkaar)

Thema samenwerking - dinsdag 21 november 2023 om 20 u. in het administratief centrum

 • Inspiratie binnen het thema (voorbeelden)
  We beantwoorden de vragen: waarom samenwerken, hoe samenwerk en wat doe je dan best eerst
 • De bouwstenen van een duurzame samenwerking
 • Werktafel: we schrijven een subsidieaanvraag uit en doen dat met verschillende verengingen samen (leren van elkaar)

Thema duurzaamheid - donderdag 7 december 2023 om 20 u. in het administratief centrum

 • Inspiratie binnen het thema (voorbeelden)
  We beantwoorden de vragen: waarom samenwerken, hoe samenwerk en wat doe je dan best eerst
 • De bouwstenen van een duurzame samenwerking
 • Werktafel: we schrijven een subsidieaanvraag uit en doen dat met verschillende verengingen samen (leren van elkaar)

Inschrijven voor de thema-avonden kan via dit e-formulier.