Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Infoavond

Het volledige subsidiereglement kan je hier lezen. Dit reglement werd opgesteld na een participatief traject met verenigingen/geïnteresseerden en werd op 26 juni goedgekeurd door de gemeenteraad. Het reglement gaat vanaf 1 januari 2024 in voege.

Tijdens de infoavond zullen we in detail ingaan op het nieuwe subsidiereglement, dat bedoeld is om organisatoren en begeleiders van vrijetijdsactiviteiten in staat te stellen hun projecten en evenementen verder te ontwikkelen en te ondersteunen. Of je nu betrokken bent bij sport, cultuur, jeugdwerk of andere vormen van vrijetijdsbesteding, dit subsidiereglement kan je helpen bij het verwezenlijken van uw plannen.

We zullen uitleg geven over de verschillende subsidiecriteria, welke thema’s via impulssubsidie in aanmerking komen, het aanvraagproces en de mogelijke ondersteuning die beschikbaar is voor jouw initiatieven. Daarnaast bieden we ook de gelegenheid om vragen te stellen, zodat je een duidelijk beeld krijgt van hoe het subsidiereglement in de praktijk werkt.

Na afloop van de toelichting en vragenronde nodigt de vrijetijdsraad je graag uit voor een receptie, waarbij ontmoeting centraal staat. Dit geeft je de gelegenheid om informeel met andere organisatoren en vertegenwoordigers van de gemeente in gesprek te gaan, ervaringen uit te wisselen en wellicht nieuwe samenwerkingen aan te gaan.

Heeft je al concrete vragen, dan mag je deze via dit formulier bezorgen. Kan je er helaas niet bij zijn, geen nood. De antwoorden op de gestelde vragen komen nadien op Kapelle Spreekt.

We kijken er naar uit je te verwelkomen op deze infoavond en samen te bouwen aan een bloeiend vrijetijdsaanbod in Kapelle-op-den-Bos!