home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Info- en thema-avonden

Het volledige subsidiereglement kan je hier lezen. Dit reglement werd opgesteld na een participatief traject met verenigingen/geïnteresseerden en werd op 26 juni goedgekeurd door de gemeenteraad. Het reglement gaat vanaf 1 januari 2024 in voege.

Tijdens de infoavond gingen we in detail in op het nieuwe subsidiereglement, dat bedoeld is om organisatoren en begeleiders van vrijetijdsactiviteiten in staat te stellen hun projecten en evenementen verder te ontwikkelen en te ondersteunen.  De presentatie van de infoavond in september kan je herbekijken via deze link.

Eén van de subsidies die aangevraagd kan worden is de impulssubsidie. Via deze subsidie wil het lokaal bestuur organisatoren zonder commercieel oogmerk van een regulier vrijetijdsaanbod stimuleren om mee uitvoering te geven aan bepaalde beleidsthema’s en/of hun werking te versterken rond bepaalde thema’s. Om jullie op weg te zetten organiseerden we in het najaar drie thema-avonden waar er concrete tips werden gegeven om met de thema’s aan de slag te gaan.  

Thema communicatie - dinsdag 14 november 2023

 • Inspiratie binnen het thema (voorbeelden)
  We beantwoorden de vragen met voorbeelden: waarom is goed communiceren belangrijk, nadenken over welk communicatiekanaal voor welke doelgroep, wanneer best affiches verspreiden, hoe best pers contacteren
 • De bouwstenen van een sterk communicatieplan (intern en extern)
 • Werktafels: we schrijven een subsidieaanvraag uit en doen dat met verschillende verengingen samen (leren van elkaar)
 • De presentatie vind je hier,
  Het werkdocument communicatie hier.

Thema samenwerking - dinsdag 21 november 2023 

 • Inspiratie binnen het thema (voorbeelden)
  We beantwoorden de vragen: waarom samenwerken, hoe samenwerk en wat doe je dan best eerst
 • De bouwstenen van een duurzame samenwerking
 • Werktafel: we schrijven een subsidieaanvraag uit en doen dat met verschillende verengingen samen (leren van elkaar)
 • De presentatie vind je hier.
  De zelftest vind je hier.

Thema duurzaamheid - donderdag 7 december 2023 

 • Inspiratie binnen het thema (voorbeelden)
  We beantwoorden de vragen: waarom samenwerken, hoe samenwerk en wat doe je dan best eerst
 • De bouwstenen van een duurzame samenwerking
 • Werktafel: we schrijven een subsidieaanvraag uit en doen dat met verschillende verengingen samen (leren van elkaar)
 • De presentatie kan je hier nalezen.

 

Deel op facebook