Skip to main content
home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Over het project

Sinds december 2021, ongeveer één jaar dus, zijn de verschillende raden (sport-, cultuur-, senioren en jeugdraad) gefusioneerd tot één vrijetijdsraad. Bij dit proces hebben we gemerkt dat er verschillende subsidiereglementen van toepassing zijn over de verschillende domeinen waardoor we door de bomen het bos niet meer zien. Een vereenvoudiging dringt zich op. De verouderde reglementen worden onder de loep genomen en er wordt ijverig gewerkt aan een nieuw subsidiereglement.  Dit alles gebeurt onder begeleiding van het experten bureau, Baristaz.

BARISTAZ is een adviesbureau dat ‘goed bestuur’ bij verenigingen versterkt aan de hand van praktijkgerichte procesbegeleiding, inspiratiesessies en vormingen. Ze begeleiden op creatieve, efficiënte, transparante en betrokken wijze vernieuwings- en veranderingsprocessen in het maatschappelijke domein. (https://baristaz.be).

Doel van dit project is een duidelijk subsidiereglement voor alle Kapelse, erkende verenigingen om hen te ondersteunen in hun werking.

Hoe zal het traject verlopen?  

Op de startpagina vind je de timing volgens uitgestippelde tijdslijn. Naargelang de tijd verstrijkt, zullen verslagen en extra informatie toegevoegd worden aan dit platform.

Wil je er als erkende vereniging van bij de start bij zijn? Vul dan zeker de enquête in waar je je ook als kandidaat voor de denkgroep kan opgeven.

Heb je geen link van deze enquête nog niet ontvangen, stuur dan een mail naar vrijetijd@kapelle-op-den-bos.be

 

Deel op facebook