home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Ontdek het nieuwe subsidiereglement voor organisatoren en begeleiders van een vrijetijdsaanbod in Kapelle-op-den-Bos

Alle informatie vind je in deze presentatie.

Het volledige reglement vind je hier.

Hieronder vind je de 3 thema's m.b.t. de impulssubsidie tot en met 2025.

a. Duurzaamheid

De organisatie neemt nieuwe initiatieven om op ecologisch verantwoorde wijze om te gaan met de dagdagelijkse organisatie. Ook het investeren in duurzame materialen kunnen deel uitmaken van een werking met een focus op duurzaamheid.
Enkele voorbeelden:
• Sorteren afvalmateriaal.
• Tweedehands materialen en kledij aanbieden.
• Sensibiliseren van de leden om zelf een duurzame reflex te hanteren.
• Investeren in duurzaam materiaal en infrastructuur.
• Papierarm beleid doorvoeren.
• Alternatief (kamp)vervoer: openbaar vervoer, te voet, met de fiets, carpoolen, enz.

b. Samenwerking

De organisatie gaat structurele samenwerkingsverbanden aan met andere Kapelse verenigingen, met het lokaal bestuur of met andere Kapelse organisaties. De samenwerking kan betrekking hebben op activiteiten, op bestuursniveau, op reguliere werking, enz.
Onder structureel wordt verstaan het regelmatig of herhaaldelijk voordoen en deel uitmaken van een patroon met als doel een duurzaam karakter te creëren.
Enkele voorbeelden:
• Verenigingen investeren samen in software voor het beheer van ledenlijsten, boekhouding, enz.
• Verenigingen organiseren samen (vormings)activiteiten met duurzaam karakter.
• Structurele uitwisseling van informatie, sjablonen, trainers en/of andere data.

c. Communicatie

De organisatie neemt minstens één innoverend initiatief waaruit blijkt dat ze werk maakt van haar communicatiebeleid.
Onder innoverend wordt verstaan grensverleggend en/of vernieuwend met een duidelijke verandering t.o.v. de bestaande situatie.
Enkele voorbeelden:
• Het maken van een grondige communicatieanalyse.
• Het (leren) schrijven van een intern en/of extern communicatieplan, rekening houdende met de verschillende doelgroepen en doeleinden.
• De ontwikkeling van een nieuwe website, logo, enz.
• Het implementeren van een sociale mediastrategie.

Deel op facebook